Verrichtingsproeven

Stel hier je vragen m.b.t. fjorden!
Gesloten
Gebruikersavatar
Saar
Berichten: 11090
Lid geworden op: wo 26 jan 2005, 17:51

Verrichtingsproeven

Bericht door Saar » ma 27 aug 2007, 19:23

Zadelproef

Condities:
Afmetingen rijbaan: 20x40 meter

Optoming paard/pony:
Trenshoofdstel met africhtingsneusriem, engelse- of gecombineerde neusriem, een gebroken gladde trens, enkele of dubbele teugel. Het gebruik van een stang, hulpteugels, pijpkousen, bandages en strijklappen is niet toegestaan.
Het gebruik van sporen is toegestaan mits de sporen stomp zijn en niet langer dan 15 mm. Een karwats van maximaal 75 cm lengte mag eveneens worden gebruikt.
De amazone of ruiter, die het paard/pony berijdt, dient een cap te dragen.

Het onderzoek recreatiepaard bestaat uit vier onderdelen te weten:

A. Het voorbrengen, opzadelen en opstijgen
Het te onderzoeken paard dient door de ruiter ten aanschouwe van de jury aan een halster worden voorgebracht, een hoofdstel te worden eengedaan, te worden opgezadeld en te worden bestegen.
Tijdens het optomen, opzadelen en opstijgen mag het paard door één ander persoon aan het hoofd worden vastgehouden. Doch hoe minder hulp, des te hoger het cijfer.

B. Een dressuurproef
Het afleggen van onderstaande rijproef. In draf lichtrijden tenzij doorzitten wordt gevraagd.

1. Bij A binnenkomen in stap.
2. Bij X halthouden en groeten.
3. Voorwaarts in stap, bij C op de rechterhand.
4. Bij B draf, daarbij doorzitten, bij A slangenvolte met 3 bogen, daarna lichtrijden.
5. Tussen K en H middendraf tonen.
6. Bij B tweemaal door een S van hand veranderen (doorzitten).
7. Tussen A en K in galop rechts aanspringen, bij B grote volte éémaal, tussen K en H middengalop, voor M draf.
8. Bij M van hand veranderen en de overgang maken naar de stap. Van F naar M de hals strekken, bij M de teugels op maat maken.
9. Bij C in draf, daarbij lichtrijden.
10. Tussen F en M middendraf tonen.
11. Bij E tweemaal door een S van hand veranderen.
12. Tussen A en F in galop links aanspringen, bij E grote volte éénmaal, tussen F en M middengalop.
13. Voor A in draf overgaan en bij A afwenden.
14. Bij X halthouden en groeten.
15. Voorwaarts in vrije stap bij C op de linkerhand bij A halthouden en afstijgen.
16. Met het paard aan de hand naar X.

C. Een springproef
Twee hindernissen dienen elk twee keer te worden gesprongen, dus minimaal 4 sprongen.
De hindernissen dienen als volgt te zijn gebouwd:
* Hindernis 1: steilsprong van twee bomen en voorzien van een grondlijn hoogte 60 cm. De grondlijn dient 20 cm voor de hindernis te liggen.
* Hindernis 2: doublebar parallel met voor en achter twee bomen een aan beide zijden voorzien van een grondlijn hoogte 60 cm, breedte 75 cm. De grondlijn dient 10 cm voor de hindernis te liggen.
Beide hindernissen staan op de lijn B-E. De ene hindernis 2 meter uit de hoefslag bij E en de andere 1 meter uit de hoefslag bij B.

Het 3 keer weigeren in de springproef wordt beoordeeld met een 0, maar het overige gedeelte van de proef mag gewoon worden afgelegd, zodat er toch een eindtotaal cijfer gegeven kan worden.

D. Een buitenrit
Er dient een buitenrit te worden afgelegd van ongeveer 2000 meter. Hiervan dient ongeveer 1000 meter in stap en ongeveer 1000 meter in draf worden gereden.
De buitenrit vindt plaats op een afgezette zandweg of in een weiland. In geen geval mag de buitenrit plaatsvinden op de openbare weg. De jury heeft het recht om ter wille van de beoordeling van de betrouwbaarheid van het paard tijdens het buitenrijden (beoordelingsfactoren f, h en j) te verlangen, dat met het paard langs of door kunstmatig opgestelde hindernissen (bijvoorbeeld wapperende vlaggen, tuinparasol, rijdende tractor) wordt gereden.

Beoordeling
De jury zal bij de verrichtingen de volgende onderdelen beoordelen:
a. Gedrag van het paard bij het opzadelen, het aanvaarden van het ruitergewicht en opstijgen.
b. wijze van gaan in stap.
c. wijze van gaan in draf.
d. wijze van gaan in galop.
e. gewilligheid en het zich laten rijden bij het springen.
f. gedrag en gehoorzaamheid bij het buitenrijden
g. gehoorzaamheid, het zich laten rijden in de proef
h. wenbaarheid en souplesse
i. ijver en temperament
j. karakter
k. algemene indruk

Bovenstaande onderdelen a t/m k kunnen worden beoordeeld met een cijfer 0 t/m 10.
Op grond van bovenstaande bevindingen wordt het onderzochte dier op geschiktheid als rij/zadel paard/pony ingedeeld in de kwaliteitsklassen:

AA wanneer de som der cijfers tenminste 90 bedraagt en geen cijfer lager dan een 8 voorkomt.

A wenneer de som der cijfers tenminste 88 bedraagt en voor karakter, gehoorzaamheid en temperament tenminste een 7 is gegeven.

B wanneer de som der cijfers tenminste 77 bedraagt en voor karakter, gehoorzaamheid en temperament tenminste een 6 is gegeven.

C wanneer de som der cijfers tenminste 66 bedraagt en voor karakter, gehoorzaamheid en temperament tenminste een 6 is gegeven.

D wanneer de som der cijfers minder dan 66 is dan zlas dat worden geregistreerd en zal de eigenaar een kopie van deze registratie worden overhandigd.

Geen indeling in een kwaliteitsklasse volgt indien niet voldaan wordt aan de hierboven onder AA, A, B, C of D gestelde eisen.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Menproef

Condities:
Afmetingen rijbaan: minimum 25x50 meter maximum 30x60 meter.

Optoming paard/pony:
Haam of borsttuig. Het gebruik van een staartriem met normale culeron is verplicht.
Het gebruik van hulpmiddelen, zoals verzwaard of aangepast beslag, opzetteugels, oorknoppen, gember e.d. is niet toegestaan.
De ijzers mogen een dikte hebben van maximaal 13 mm en dienen een normale gewichtsverdeling te hebben.
Er dient een vierwielige wagen te worden gebruikt (bij voorkeur een showwagen). Bij de trekproef wordt gebruik gemaakt van een landbouwwagen welke is belast met 500 kg.

Het onderzoek recreatiepaard bestaat uit drie onderdelen te weten:

A. Het in- en uitspannen
Het onderzoek wordt buiten gehouden.
De jury is verplicht het te onderzoeken paard tijdens de proef te laten uitspannen en aftuigen en daarna weer te laten optuigen en inspannen.
Het in- en uitspannen dient te worden uitgevoerd door één persoon, terwijl het paard door een ander persoon aan het hoofd wordt vastgehouden. De cijferwaardering is het hoogst, wanneer zonder hulp wordt ingespannen.

B. Het mennen
1. Tussen A en K binnenkomen in arbeidsstap op de rechterhand, éénmaal rond, bij A afwenden, bij X halthouden en groeten.
2. Voorwaarts in arbeidsdraf, bij C op de rechterhand.
3. Na eenmaal rond bij C stap, bij B afwenden. Bij E links wenden en in arbeidsdraf gaan.
4. Tussen F en M draf uitstrekken en weer verkorten.
5. Bij E grote volte éénmaal rond, bij A afwenden, bij X in stap overgaan en bij G halthouden, 10 seconden stilstaan. Daarna enkele passen achterwaarts.
6. Voorwaarts in arbeidsdraf, bij C op de rechterhand. Bij B grote volte éénmaal rond. Tussen K en H draf uitstrekken en weer verkorten.
7. Bij A afwenden, voor X in stap overgaan, bij X halthouden, uitstijgen, voorwaarts in stap, bij G halthouden en instijgen. Voorwaarts in stap. Bij C linkerhand. Bij H van hand veranderen en bij A de menbaan verlaten.

C. De trekproef
Aan de eigenaar wordt overgelaten of het te onderzoeken dier in de losse strengen of in het lamoen zal worden aangespannen. De eigenaar kan aan de jury kenbaar maken dat het paard zowel in de losse strengen als in het lamoen de proef zal afleggen. Tijdens het onderzoek wordt dan een deel van de aanspanning gewisseld. Op het eventueel te verstrekken certificaat wordt daaromtrent een aantekening gemaakt.

Eenzelfde mogelijkheid bestaat ook voor de leidselvoering in de vorm van een dubbele lijn en/of hotlijn, alsook voor de aanspanning in borst- en gareeltuig. De jury kan bepalen dat het te onderzoeken dier tijdens de proef moet worden uitgespannen en daarna moet worden ingespannen. Het uit- en inspannen dient te worden uitgevoerd door één persoon terwijl het paard door één ander persoon aan het hoofd mag worden vastgehouden. Hoe minder hulp, des te hoger het cijfer.

Beoordeling
De jury zal bij de verrichtingen de volgende onderdelen beoordelen:
a. Gedrag bij optuigen en aanspannen.
b. wijze van gaan in stap.
c. wijze van gaan in draf.
d. stelling en buiging
e. houding en wendbaarheid
f. trekvastheid en gewilligheid
g. werklust en uitstraling
h. overgangen en wijze van in de hand staan
i. gehoorzaamheid
j. karakter en temperament
k. algemene indruk

Bovenstaande onderdelen a t/m k kunnen worden beoordeeld met een cijfer 0 t/m 10.
Op grond van bovenstaande bevindingen wordt het onderzochte dier op geschiktheid als aangespannen paard c.q. aangespannen pony ingedeeld in de kwaliteitsklassen:

AA wanneer de som der cijfers tenminste 90 bedraagt en geen cijfer lager dan een 8 voorkomt.

A wenneer de som der cijfers tenminste 88 bedraagt en voor karakter, gehoorzaamheid en temperament tenminste een 7 is gegeven.

B wanneer de som der cijfers tenminste 77 bedraagt en voor karakter, gehoorzaamheid en temperament tenminste een 6 is gegeven.

C wanneer de som der cijfers tenminste 66 bedraagt en voor karakter, gehoorzaamheid en temperament tenminste een 6 is gegeven.

D wanneer de som der cijfers minder dan 66 is dan zlas dat worden geregistreerd en zal de eigenaar een kopie van deze registratie worden overhandigd.

Geen indeling in een kwaliteitsklasse volgt indien niet voldaan wordt aan de hierboven onder AA, A, B, C of D gestelde eisen.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Landbouwbruikbaarheid / Trekproef

Terrein
De jurycommissie beoordeelt of het voor het onderzoek beschikbare terrein daartoe geschikt is. Bij ongeschiktheid daarvan zal de jury in overleg met de eigenaren van de onderzoeken paarden zoveel mogelijk ter plaatse een geschikt terrein trachten te vinden. Bij het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de zgn. remwagen, waarmee aan elk te onderzoeken paard gelijke trekkracht kan worden opgelegd.
Het onderzoek landbouwbruikbaarheid, dat op een vlakke bodem in enkelspan voor de remwagen zal plaatsvinden, bestaat uit drie onderdelen, te weten:

A. Een viertal malen in stap een afstand van 50 meter af te leggen terwijl de remwagen de eerste maal 65 kg, bij de tweede maal 100kg, bij de derde maal 135 kg en bij de vierde maal 175 kg.

B. Een afstand van 300 meter ononderbroken in stap af te leggen, terwijl de remwagen een trekkracht vraagt 35 kg minder dan het maximum dat in de voorgaande proef is behaald.

C. Een afstand van 375 meter ononderbroken in draf af te leggen, terwijl de remwagen een trekkracht vraagt van 65 kg.
De jury neemt de gedragingen van het paard waar tijdens:
a. het optuigen en inspannen van het paard;
b. de voorgeschreven individuele verrichtingen van het paard.

De jury zal het te onderzoeken paard tijdens de proef laten uitspannen en aftuigen en daarna weer laten optuigen en inspannen. Het uit- en inspannen dient te worden worden uitgevoerd door één persoon, terwijl het paard door één ander persoon aan het hoofd mag worden vastgehouden. Hoe minder hulp, des te hoger het cijfer.

Beoordeling
Tijdens de verrichting wordt de wijze waarop het paard deze volbrengt, beoordeeld door de jury, die op de volgende eigenschappen let:
a. gedrag bij optuigen en inspannen
b. wijze van aanzetten
c. werkwilligheid
d. trekhouding
e. trekvastheid
f. ruimte, vlotheid, regelmaat van de gangen
g. temperament
h. gedrag tijdens de verrichtingen

Aan de eigenaar wordt overgelaten of het paard in de losse strengen dan wel in het lamoen zal worden ingespannen. De eigenaar kan aan de jury kenbaar maken dat het paard zowel in de losse strengen als in het lamoen de proef zal afleggen. Tijdens het onderzoek wordt dan van inspanning gewisseld. Op het eventueel te verstrekken certificaat wordt daaromtrent een aantekening gemaakt.

Eenzelfde mogelijkheid bestaat ook voor de leidselvoering in de vorm van dubbele lijn en/of hotlijn, alsook voor de inspanning in borsttuig en/of gareeltuig.

Om de jury in staat te stellen de gedragingen van het paard bij het optuigen en aanspannen te kunnen beoordelen, moet het paard zonder tuig een aan het halster voor het onderzoek worden aangeboden.
Een aangeboden paard wordt tot het onderzoek toegelaten wanneer er zolang naar het oordeel van de jury de conditie van het paard daartoe voldoende wordt geacht, een goed passend tuig wordt gebruikt en zolang de geleider van het paard gevolg geeft aan de aanwijzingen van de jury.

Waardering
De jury drukt haar waardering voor de genoemde acht eigenschappen a t/m h uit in de cijfers 0 t/m 10, terwijl in overeenstemming daarmede een eindcijfer in gehele cijfers wordt vastgesteld.

Kwaliteitsklasse
De jury deelt op grond van de toegekende eindcijfers het paard in één der kwaliteitsklassen AA, A, B, C of D volgens onderstaand schema.

AA wanneer de som der cijfers tenminste 72 bedraagt: het cijfer 8 ten hoogste éénmaal is gegeven en alle andere cijfers hoger zijn dan 8.

A wanneer de som der cijfers tenminste 64 bedraagt: het cijfer 7 ten hoogste éénmaal is gegeven en alle andere cijfers hoger zijn dan 7.

B wanneer het cijfer 6 ten hoogste éénmaal is gegeven en alle andere cijfers hoger zijn dan 6.

C wanneer het cijfer 5 ten hoogste éénmaal is gegeven en alle andere cijfers hoger zijn dan 5.

D wanneer niet minimaal wordt voldaan aan de onder C vermelde eisen dan zal dat worden geregistreerd en zal aan de eigenaar een kopie van deze registratie worden overhandigd.

Geen indeling in een kwaliteitsklasse volgt indien niet voldaan wordt aan de hierboven onder AA, A, B, C of D gestelde eisen.


bron: het fjordenpaard, herfstnummer 2006
...You can't know me in the way I do...

:D Officieel benoemd tot OpperKneus van FW :D
Gesloten